Thành phố Hà Nội thu hút 158,7 triệu USD vốn FDI trong quý I/2023

08:59 31/03/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong quý I tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 158,7 triệu USD.

Cụ thể, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2023 ước tính đạt 81,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước 27,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn đầu tư và tăng 2,9%; vốn ngoài Nhà nước 48 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,6% và tăng 11,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,9% và tăng 15,4%.

Thành phố Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 158,7 triệu USD trong quý I/2023 (Ảnh minh họa)
Thành phố Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 158,7 triệu USD trong quý I/2023 (Ảnh minh họa).

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 3 ước tính đạt 3.066 tỷ đồng, tăng 19,3% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp TP. Hà Nội thực hiện 1.252 tỷ đồng, tăng 5,2% và giảm 11,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện thực hiện 1.682 tỷ đồng, tăng 31,4% và tăng 15,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện 132 tỷ đồng, tăng 30,3% và tăng 12%.

Ước tính quý I/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 3, TP. Hà Nội có 34 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 10,4 triệu USD. Bên cạnh đó, có 22 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 57,7 triệu USD; 28 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 53,4 triệu USD.

Ước tính quý I/2023, toàn TP. Hà Nội thu hút 158,7 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 21,3 triệu USD; 33 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 74,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 70 lượt, đạt 63,3 triệu USD.

T.H