Thanh Hóa: Tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí.

14:22 07/04/2021

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vùa phối hợp với Cục Báo chí, Bộ TTTT tổ chức buổi hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ TTTT dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tích UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đây là hội nghị tập huấn có quy mô, đối tượng tham gia rộng, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng để các ngành, các địa phương làm tốt hơn nữa công tác quản lý, phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp cho người đứng đầu, người phát ngôn báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ quyền, trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; các kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin; qua đó nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, hạn chế thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội..

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục báo chí đã truyền đạt những nội dung cơ bản cho các đồng chí là người phát ngôn của các sở, ngành, địa phương và cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý, tiếp và làm việc với báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một số nội dung quan trọng được đưa ra trao đổi như: Công tác xử lý khủng hoảng truyền thông; cách xử lý các thông tin độc hại trên mạng xã hội Facebook, Zalo; công bố các hành vi sai phạm trên nền tảng Youtube, Google… Đồng chí cũng nhấn mạnh những giải pháp về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông, định hướng báo chí. Đồng thời, đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phải là người chủ trì, tổ chức những buổi họp báo tập trung khi tỉnh, địa phương có những nội dung cần sự nhất quán để trả lời báo chí…

Liên quan hoạt động báo chí tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những ghi nhận cụ thể: Trong những năm qua hoạt động báo chí ở Thanh Hóa đã có nhiều tiến bộ, phát triển cả về số lượng, nội dung và hình thức. Công tác tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được tổ chức hàng năm; việc cung cấp thông tin cho báo chí được các ngành, các cấp thực hiện tương đối tốt, giúp cho cơ quan báo chí có nguồn tin kịp thời, chính thống phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với Nhân dân.

Ông Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị

Ông Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội  nghi, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí của tỉnh; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Nghị định số 09-NĐ/CP của Chính phủ; thực hiện đúng quy trình tiếp và làm việc với báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như tôn chỉ của các tờ báo. Qua đó bày tỏ mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo để cung cấp thông tin cho báo chí một cách chính thống, kịp thời, đầy đủ, phối hợp với nhà báo, phóng viên xử lý thông tin một cách chính xác, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình hiện nay, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Lâm