Thanh Hóa: Phê duyệt dự án xây dựng trụ sở Viện Nông nghiệp.

DNHN - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Dự án trên do Viện Nông nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 150 tỷ đồng, bao gồm: chi phí xây dựng hơn 48 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 72 tỷ đồng).

Theo đó, dự án sẽ có các hạng mục công trình cụ thể sau: Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa được xây dựng tại phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa với quy mô gồm: Xây dựng mới khối nhà làm việc 03 tầng gồm: Trụ sở làm việc, phòng phân tích, thí nghiệm và trung tâm tư vấn quy hoạch, thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp; hệ thống nhà lưới thông minh, nhà lưới thông dụng; trang thiết bị văn phòng, thiết bị lắp đặt vào công trình; trang thiết bị phân tích, thí nghiệm (không bao gồm các trang thiết bị không có trong tiêu chuẩn định mức); hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện dự án không quá 04 năm (năm 2021 - 2024).

Chè xanh Triệu Sơn một sản phẩm của viện nông nghiệp trong tương lai (Ảnh minh họa)
Chè xanh Triệu Sơn một sản phẩm của viện nông nghiệp trong tương lai - ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 30-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là mô hình viện nghiên cứu nông nghiệp cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, tạo tiền đề quan trọng trong việc tập trung nguồn lực, đầu mối nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ đảm bảo điều kiện làm việc, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tốt nhất, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của cả nước nói chung.

Ngọc Lâm

Tin liên quan