Thanh Hóa: Các cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền vì sự phát triển của tỉnh

23:23 29/03/2021

Chiều 29-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí - xuất bản tháng 3-2020.

Trong tháng 3, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong tháng 3, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh..

Về lĩnh vực chính trị, các cơ quan báo, đài đã thông tin đậm nét nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như nội dung Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII); tuyên truyền việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng qua hình thức trực tuyến toàn quốc; diễn biến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng thời chú trọng tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các sự kiện, nhiệm vụ, trọng tâm là các phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

Về lĩnh vực kinh tế, đã tập trung phản ánh những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của địa dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa - xã hội được tuyên truyền đậm nét và tạo được dấu ấn.

Hoạt động của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn cơ bản ổn định, đã bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, những vấn đề xã hội… để phát ánh kịp thời. Nhiều bài viết phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời, dứt điểm. Công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, phát hành báo chí được chú trọng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trong hoạt động tuyên truyền về những sự kiện lớn của tỉnh và định hướng dư luận xã hội.

Một đơn vị cũng đề xuất giải pháp chấn chỉnh tình trạng khai thác thông tin trên mạng xã hội chưa có kiểm chứng; đề nghị các cơ quan, ngành chức năng phối hợp với báo chí trong việc cung cấp thông tin, làm rõ vấn đề độc giả đang quan tâm; tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động báo chí…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí và đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền một số nhiệm vụ thời gian tới, trong đó tập trung cao cho công tác tuyên truyền diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoa XIV; việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh; các hoạt động kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích của mình da dạng hóa hình thức tuyên truyền vì sự phát triển của tỉnh, qua đó nhân lên những điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Minh Hiền

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?