Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu lợi nhuận tăng mạnh, muốn chia cổ tức 10%

DNHN - Với kế hoạch truyền thống, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến sẽ đạt doanh thu 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 89% và 9% so với thực hiện năm 2020.

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 23/5 tại An Giang. Kế hoạch kinh doanh có hai kịch bản.

Cụ thể trong năm 2021, ban lãnh đạo trình cổ đông kế hoạch truyền thống với doanh thu 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 89% và 9% so với thực hiện năm 2020. 

Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu lợi nhuận hàng trăm tỷ, muốn chia cổ tức 10%
Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu lợi nhuận hàng trăm tỷ, muốn chia cổ tức 10%.

Doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch chiến lược bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo. Theo đó, doanh thu dự kiến đạt 24.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 220% và 9% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch tập trung xây dựng và liên kết các thành tố khác cùng tham gia và phát triển trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với sự tham gia của nông dân từ các hợp tác xã, các cơ quan nhà nước, nhà khoa học... 

Đáng chú ý, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Linh Anh

Tin liên quan