Tập đoàn HIPT đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 6,8 lần 2020

DNHN - Công ty CP Tập đoàn HIPT dự kiến doanh thu là 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tương ứng gấp 6,8 lần thực hiện năm 2020.

Công ty CP Tập đoàn HIPT (HIG/ UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, dự kiến doanh thu là 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng (gấp 6,8 lần thực hiện năm 2020).

Đại hội cũng thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ của HIG. Trong đó, HIG sẽ bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 9.000 đồng/cp theo tỷ lệ 1/11 (sở hữu 11 cp sẽ được nhận quyền mua 1 cp). Số cổ phiếu còn lại và không bán hết được phép bán ra thị trường trên sàn chứng khoán với giá bán không thấp hơn 9.000 đồng/cp.

Tập đoàn HIPT đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 6,8 lần 2020
Tập đoàn HIPT đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 6,8 lần 2020.

Theo HIG, doanh thu của các năm gần đây vẫn đang dựa nhiều vào một số khách hàng quen thuộc tại những thị trường truyền thống. Tình trạng này tạo ra một rủi ro lớn cho HIG trong trường hợp dự án của những đối tác này bị ngưng, chậm thực hiện.

Trong niên độ 2021-2022, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIG là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

Linh Anh

Tin liên quan