Talkshow Doanh nghiệp và chính sách: Động lực và triển vọng kinh tế Việt – Hàn (phần 1)

23:55 08/05/2022

Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn-Việt (KVEEC) là tổ chức hợp tác kinh tế nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư tương hỗ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, là “người đồng hành” đầy tiềm năng của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chính vì thế, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã mời ông Kwon Jae Haeng - Chủ tịch Uỷ ban hỗ trợ kinh tế Hàn-Việt (KVEEC), kiêm Trưởng đại diện tổ chức Đa văn hoá Hàn Quốc tham dự tọa đàm Động lực và triển vọng kinh tế Việt – Hàn.