Tác động của biến đổi khí hậu đến nền kinh tế thế nào?

14:30 11/04/2024

Biến đổi khí hậu đang là một thách thức lớn trên toàn cầu, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Với vị trí địa lý dài cùng hệ thống sông ngòi phong phú, vậy biến đổi khí hậu nó sẽ tác động thế nào đối với nền kinh tế?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nên đầu tư vào kinh tế xanh

Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lực tự nhiên của Việt Nam. Sự gia tăng nhiệt độ, sự biến đổi môi trường, và tăng mực nước biển đe dọa đến các nguồn tài nguyên chính như đất đai, nước và rừng. Nạn hạn hán, lũ lụt, và cường độ bão tăng cũng tạo ra sự không ổn định trong sản xuất nông nghiệp, gây tổn thất về mặt kinh tế và an sinh xã hội.

Như đã biết, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp phát triển, với nông nghiệp và nguồn lực thủy sản đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu tác động đáng kể đến các ngành này. Nạn hạn hán kéo dài và thay đổi mô hình mưa đều có thể gây ra thiếu nước và suy giảm năng suất trong nông nghiệp. Đồng thời, tăng nhiệt độ biển và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến các nguồn lợi thủy sản, gây tổn thất lớn cho người dân và ngành công nghiệp này.

Cần  phải đầu tư vào các ngành kinh tế xanh, như năng lượng tái tạo và công nghệ xanh
Cần  phải đầu tư vào các ngành kinh tế xanh, như năng lượng tái tạo và công nghệ xanh (Ảnh: Minh họa)

Biến đổi khí hậu sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế và xã hội. Sự không ổn định trong sản xuất nông nghiệp và nguồn lợi thủy sản gây ra sự suy giảm thu nhập và tăng lên áp lực về việc tạo ra việc làm và giảm động lực tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt và cơn bão lớn đe dọa đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, cũng như gây tổn thất về cơ sở hạ tầng và tài sản.

Cần  phải đầu tư vào các ngành kinh tế xanh, như năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, cũng có thể tạo ra cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Hơn nữa, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển mô hình kinh tế tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững cũng là những điểm cần được chú trọng.

Tập trung vào phát triển bền vững

Theo các chuyên gia, để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam cần thực hiện những thay đổi cấp bách. Đầu tiên, cần tăng cường năng lực nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về biến đổi khí hậu trong cộng đồng và đồng thời đưa ra các chính sách và biện pháp hành động phù hợp. Đồng thời, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu là cần thiết.

Ảnh minh họa
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam - Ngân hàng phát triển châu Á (Nguồn: Internet)

Theo ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng phát triển châu Á, để duy trì và cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế thì không còn cách nào khác là phải phát triển bền vững và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này.

“Đặc biệt, phát triển carbon thấp không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam trong giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút FDI…”, ông Shantanu Chakraborty chia sẻ.

Trong khi đó, ông Christopher Howe, Giám đốc sáng kiến Đồng bằng châu Á Kiên cường và Giám đốc cảnh quan Đồng bằng sông Cửu Long của WWF (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên) phân tích, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm kinh tế của Việt Nam chiếm 19% dân số cả nước, tạo ra khoảng 15% GDP, đóng góp trên 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% sản lượng trái cây của cả nước, nhưng cũng là vùng chịu tác động mạnh nhất về biến đổi khí hậu.

“Hơn thế nữa, các vấn đề xâm ngập mặn, hạn hán, lũ lụt, sụt lún, xói lở… còn đe dọa sinh kế của hơn 20 triệu người, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của vùng này”, ông này nói.

Nghệ Nhân