Quyết định thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

21:36 20/03/2024

Bình Dương sẽ thành lập hai phường mới là An Điền và An Tây, thuộc thị xã Bến Cát, dựa trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của hai xã An Điền và An Tây. Đồng thời, thị xã Bến Cát cũng được nâng cấp thành thành phố Bến Cát.

Ngày 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét và quyết định về việc thành lập hai thành phố mới là Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đã đưa ra thông tin chi tiết về quyết định này.

Theo đó, tỉnh Bình Dương đã đề xuất thành lập hai phường mới là An Điền và An Tây, thuộc thị xã Bến Cát, dựa trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của hai xã An Điền và An Tây. Đồng thời, thị xã Bến Cát cũng được đề xuất nâng cấp thành thành phố Bến Cát.

Quyết định thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Quyết định thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối với tỉnh Tiền Giang, cũng đã đề xuất thành lập bốn phường mới (Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa), dựa trên diện tích tự nhiên và dân số của bốn xã này. Đồng thời, sẽ sắp xếp các phường thành hai phường mới (gộp phường 4 vào phường 1, gộp phường 3 vào phường 2). Thành phố Gò Công cũng được đề xuất thành lập, dựa trên diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Gò Công.

Sau khi thành lập, sắp xếp, không có thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng có sự giảm nhẹ về số lượng thị xã và tăng thêm một thành phố.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã lý giải rằng, quyết định này là cần thiết để phản ánh sự phát triển của các đơn vị hành chính và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, việc thành lập các phường mới và nâng cấp thành phố đồng thời cũng nhấn mạnh vào mục tiêu phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Pháp luật đã đồng ý với sự cần thiết của việc thành lập các đơn vị hành chính mới theo đề xuất của Chính phủ. Đồng thời, cũng kiến nghị các tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư để đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của các đơn vị này. Với sự tán thành của 100% đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai dự thảo nghị quyết về việc thành lập các đơn vị hành chính mới như trên.

Vân Nguyễn