Quy hoạch tổng thể quốc gia chia cả nước thành 6 vùng kinh tế – xã hội

22:40 14/09/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần ưu tiên, tập trung đầu tư cho một số lãnh thổ có điều kiện thuận lợi nhất về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật để lãnh thổ đó phát triển trước một bước.

Tại hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng 14/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho biết Quy hoạch tổng thể quốc gia dự kiến phân bố không gian phát triển theo mục tiêu cho 6 vùng.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc chiếm tỷ trọng 8,5% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8-9%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng, tương đương 5.300 đô la Mỹ. 

Ảnh minh họa
Vùng đồng bằng sông Hồng

Vùng đồng bằng sông Hồng chiếm tỷ trọng 29,4% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP đạt 7,5-8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 350 triệu đồng, tương đương 13.400 đô la.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm tỷ trọng 14,3% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP đạt 7%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 160 triệu đồng, tương đương 6.000 đô la.

Vùng Tây Nguyên chiếm tỷ trọng 3,6% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP đạt 7-7,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng, tương đương 5.000 đô la.

Vùng Đông Nam Bộ chiếm tỷ trọng 32,1% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP đạt 8-8,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 380 triệu đồng, tương đương 14.500 đô la.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ trọng 12% kinh tế cả nước, giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP đạt 6,5-7%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 146 triệu đồng, tương đương 5.500 đô la.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng cần ưu tiên, tập trung đầu tư cho một số lãnh thổ có điều kiện thuận lợi nhất về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật để lãnh thổ đó phát triển trước một bước.

Việc này sẽ tạo động lực và làm đầu tàu lôi kéo các vùng khác cùng phát triển, cụ thể là tập trung hình thành và phát triển một số hành lang kinh tế, vùng động lực, các cực tăng trưởng và bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia.

PV