Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích

07:42 15/03/2024

Ngày 14/3, Liên quan đến dự án công viên cây xanh Thạch Bích (TP. Quảng Ngãi), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, dự án công viên cây xanh Thạch Bích sẽ triển khai đúng trình tự, bố trí vốn và phân kỳ hợp lý theo quy định.

Liên quan đến dự án công viên cây xanh Thạch Bích (TP. Quảng Ngãi), có tổng mức đầu tư khoảng 893 tỉ đồng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là không dừng mà tiếp tục triển khai thực hiện dự án, sẽ tiếp tục triển khai trên cơ sở đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật."Chúng ta sẽ bố trí kinh phí và phân kỳ đầu tư dự án hợp lý theo đúng quy định của đầu tư công", bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.

Liên quan đến dự án công viên cây xanh Thạch Bích (TP. Quảng Ngãi), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, dự án công viên cây xanh Thạch Bích sẽ triển khai đúng trình tự, đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật
Liên quan đến dự án công viên cây xanh Thạch Bích (TP. Quảng Ngãi), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, dự án công viên cây xanh Thạch Bích sẽ triển khai đúng trình tự, đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi họp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kết luận số 2043 ngày 5/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XX) đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn về việc xin rút nội dung trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích gửi Thường trực HĐND tỉnh. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) để ra nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư.

Quy hoạch dự án công viên cây xanh Thạch Bích gần 900 tỷ
Quy hoạch dự án công viên cây xanh Thạch Bích gần 900 tỷ.

Theo đề xuất, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 893 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến và thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy dự án có tổng mức đầu tư lớn, chưa đảm bảo nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong thời điểm hiện nay.

Cụ thể là khả năng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 không đạt theo kế hoạch đề ra, do vậy dự án chưa đảm bảo điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 22. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi xin rút nội dung trình nghị quyết nêu trên và sẽ đề nghị ban hành vào thời gian phù hợp (khi nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh được đánh giá khả thi).

 Trọng Tâm