Quảng Nam yêu cầu kiểm tra việc giao dịch, rao bán bất động sản trái quy định

DNHN - Tỉnh Quảng Nam khẳng định việc giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản các dự án Khu dân cư Đông Bắc TP. Hội An (giai đoạn 2), Khu phố chợ Chiên Đàn (huyện Phú Ninh), Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (TP. Tam Kỳ) là chưa dúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra việc giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản tại Khu dân cư Đông Bắc TP. Hội An, Khu phố chợ Chiên Đàn, Khu dân cư phố chợ Trường Xuân.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản các dự án Khu dân cư Đông Bắc TP. Hội An (giai đoạn 2), Khu phố chợ Chiên Đàn (huyện Phú Ninh), Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (TP. Tam Kỳ). UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định các dự án này chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An và các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết.

Trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh...

Linh Anh

Tin liên quan