Quảng Bình: Ủy ban bầu cử họp phiên thứ hai

DNHN - Vừa qua, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp lần thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.

Đến nay, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiến độ thời gian, theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm đúng mức. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy định, cơ cấu và quy định của pháp luật. Việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử đúng thành phần và thực hiện theo đúng các mốc thời gian luật định. Bên cạnh đó, UBBC tỉnh đã chú trọng triển khai tốt kế hoạch tuyên truyền bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đồng thời in ấn, cấp phát tài liệu đầy đủ, kịp thời cho các cấp, các ngành để phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

Tại phiên họp, các đại biểu trao đổi, thảo luận về tiến độ triển khai công tác bầu cử; thông tin tuyên truyền; phương án phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Nội vụ - cơ quan thường trực UBBC tỉnh đã tích cực triển khai nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng tiến độ, trình tự, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, việc tuyên truyền, cổ động về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh chưa thật sự sôi nổi và chưa tạo được không khí của ngày hội lớn. Để công tác bầu cử đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu UBBC tỉnh tiếp tục thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, theo lịch trình thời gian, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, UBBC tỉnh. Đặc biệt sau phiên họp này UBBC tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về dự kiến phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội XV theo từng đơn vị bầu cử để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn bị bầu cử để ban hành Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo UBBC cấp huyện, xã thực hiện theo quy định, trong đó việc lập và công bố danh sách phải hoàn thành trước ngày 28/4/2021; báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định bỏ phiếu sớm tại 17 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Quảng Bình như đề nghị của huyện Bố Trạch, Quảng Ninh; công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trước ngày 03/5/2021.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu UBBC tỉnh chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử và cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND trước ngày 03/5/2021; chính quyền địa phương, tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm được và tuân thủ nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia bỏ phiếu bầu cử; Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBBC tỉnh triển khai các nội dung bầu cử theo quy định. Đặc biệt, đồng chí cũng lưu ý các sở, ban, ngành, UBBC các cấp tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tuyên truyền bằng cụm pano, áp phích tại nơi công cộng, đông dân cư; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Trọng Lãnh

 

Tin liên quan