Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

09:50 14/04/2021

Tổ Công tác triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Quảng Bình triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng chủ trì cuộc họp.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng chủ trì cuộc họp

Đến nay, cơ bản các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã cử đầu mối để liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành lập tổ công tác, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Một số đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc lớn như: Sở Công thương thực hiện ước đạt 75% khối lượng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ước đạt 65% khối lượng; Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ước đạt 50% khối lượng. Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Quy hoạch tỉnh; tham khảo, thu thập các tài liệu liên quan để cung cấp, hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, một số đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố còn triển khai chậm so với dự kiến. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc như việc lập quy hoạch các ngành để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ mới nên có sự lúng túng nhất định; số liệu từ các sở, ngành, địa phương chưa gửi kịp thời đến đơn vị chủ trì; một số nội dung điều tra, khảo sát, đánh giá kéo dài thời gian; thiếu kinh phí để thuê chuyên gia…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo các nội dung được phân công của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí yêu cầu thống nhất sử dụng bộ số liệu của Cục Thống kế tỉnh cung cấp để làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá; các sở, ngành cần có sự phối hợp trực tiếp để giải quyết nhanh các yêu cầu của công việc.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành có hệ thống bản đồ cần tích hợp với bản đồ gốc cần liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường; đối với các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh cần tuân thủ lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ ngành cấp trên và báo cáo tích hợp vào dự thảo báo cáo Quy hoạch của tỉnh.

Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình thực hiện Quy hoạch cần tranh thủ ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương; Sở Kế hoạch tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tham gia cùng với tỉnh để quy hoạch hệ thống tài chính, tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc làm việc với đầu mối chuyên môn ở các sở, ngành; đồng thời bố trí thời gian làm việc với nhà tư vấn để thống nhất những nội dung, phần việc để hoàn thiện Quy hoạch cáo cáo tỉnh.  

Trọng Lãnh