Quảng Bình: Phê duyệt, tiếp nhận khoản viện trợ ứng phó với thiên tai tại Việt Nam do chương trình phát triển liên hiệp quốc tài trợ

08:53 07/07/2021

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt, tiếp nhận khoản viện trợ ứng phó với thiên tai tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ.

 

Quảng Bình phê duyệt, tiếp nhận khoản viện trợ ứng phó với thiên tai tại Việt Nam do chương trình phát triển Liên hiệp quốc tài trợ.

Cụ thể, UNDP viện trợ không hoàn lại 132.700 USD tương đương 3.058.054.000 đồng nhằm hỗ trợ người dân vùng nông thôn tại 03 xã Hồng Thủy, Sơn Thủy, Mỹ Thủy của huyện Lệ Thủy thường xuyên bị ngập lụt xây dựng nhà vượt lũ; đồng thời xây dựng kế hoạch phục hồi cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu chủ khoản viện trợ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UNDP thực hiện đúng các nội dung Dự án đã được cam kết và phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động thuộc phạm vi Dự án.

Trong quá trình thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy, UBND các xã hưởng lợi để lựa chọn hộ gia đình hưởng lợi từ Dự án theo đúng tiêu chí đảm bảo công khai, minh bạch, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình triển khai Dự án; có văn bản về danh sách đoàn ra, đoàn vào, kế hoạch thực hiện cụ thể báo cáo Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và chính quyền địa phương hưởng lợi trước khi thực hiện hoạt động Dự án tại địa phương, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ được phép triển khai nội dung khoản viện trợ đã được phê duyệt, trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền cho phép trước khi triển khai thực hiện; tuân thủ nghiêm ngặt quy định hiện hành về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn phi Chính phủ nước ngoài...

Trọng Lãnh