Phú Thọ: Thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

17:51 04/12/2023

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nâng cao giá trị rừng trồng trên cùng một đơn vị sản xuất, hướng đến mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Toàn tỉnh hiện có diện tích đất rừng sản xuất lớn trên 120.000ha, tập trung nhiều ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa là thế mạnh để tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người dân các địa phương.

Để nâng cao giá trị rừng sản xuất, hàng năm, ngành Nông nghiệp, các địa phương nỗ lực duy trì diện tích rừng sản xuất, chú trọng trồng bổ sung đi đôi với công tác thâm canh, chăm sóc để rừng đạt năng suất, sản lượng cao, ổn định.

Giai đoạn 2021 - 2023, trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng mới 9,27 nghìn ha, chăm sóc 28.000ha rừng sản xuất, sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng một triệu m3/năm.

Cùng với đó, ngành Kiểm lâm đã hướng dẫn để người dân thực hành tốt quy trình, kỹ thuật thâm canh trồng rừng gỗ lớn; từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc; thực hiện các quy trình kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 12 nghìn ha rừng gỗ lớn; tập trung chủ yếu tại các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa. Riêng trong năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã trồng và chuyển hóa khoảng 2.200ha rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ông Hoàng Anh Vũ - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Sơn cho biết: Năm 2023, toàn huyện trồng, chuyển hóa trên 600ha rừng gỗ lớn. Bên cạnh những lợi ích về môi trường, chống biến đổi khí hậu, việc mở rộng diện tích rừng gỗ lớn còn nâng cao năng suất rừng trồng, tạo sinh kế để người dân các dân tộc trên địa bàn huyện miền núi yên tâm sản xuất.

Tỉnh cũng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây lâm nghiệp, mở rộng diện tích trồng quế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Năm 2023, toàn tỉnh trồng mới 320ha quế tập trung, nâng tổng số diện tích trồng quế đạt 2.874ha.

Huyện Yên Lập là huyện có diện tích trồng quế lớn của tỉnh, trong đó khoảng 90ha quế có tuổi đời trên 15 năm. Ông Đinh Văn Thắng, khu Nai, xã Trung Sơn (huyện Yên Lập) chia sẻ: Hiện nay, cây quế đang mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các giống cây lâm nghiệp khác trên cùng một diện tích sản xuất nên gia đình tôi cùng người dân trong xã đã chuyển dần sang trồng quế, nhờ đó giá trị kinh tế cao của cây quế đã giúp gia đình tôi tăng thu nhập.

Địa bàn tỉnh hiện có 178 doanh nghiệp, sáu hợp tác xã, 714 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản quy mô vừa, khoảng 2.100 cơ sở chế biến gỗ quy mô hộ. Nhiều doanh nghiệp, công ty chế biến gỗ trên địa bàn đã đầu tư sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ như sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy, sản xuất gỗ dán, ván ép, sản xuất gia công các sản phẩm nội thất phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Gắn trồng rừng với phát triển ngành công nghiệp chế biến được xác định là giải pháp căn cơ, hữu hiệu để nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng bởi tận dụng nguyên liệu, lao động tại chỗ, giảm chi phí trung gian trong sản xuất, chế biến, đa dạng các sản phẩm lâm sản đáp ứng nhu cầu thị trường.

P.V