Phú Thọ: Tập trung huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội ở Tam Nông

18:20 15/05/2023

Từ kết quả đạt được đầu tư công, đầu tư tư nhân, đã tạo cho huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cơ hội trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện.

Dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà
Dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà.

Thời gian qua, huyện Tam Nông đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp về huy động vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Huyện tích cực huy động các nguồn lực từ cấp trên, từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn huy động từ tư nhân nên năm 2022 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 3.336,6 tỷ đồng, đạt 128,3% kế hoạch, tăng 31,9% so với cùng kỳ; trong đó, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã huy động là 597 tỷ đồng, vốn đầu tư tư nhân ước đạt 2.739,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn; công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu về tiến độ gói thầu và chất lượng công trình.

Điển hình là dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà. Đây là công trình có mức tổng mức đầu tư 450 tỷ, được thực hiện từ tháng 9/2022 đến năm 2024, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác. Ngay sau khi được phê duyệt, huyện đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu; xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tạm ứng ngân sách huyện 20 tỷ đồng để bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư và chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng; bàn giao đất đúng tiến độ cho nhà thầu thi công.

Trên địa bàn huyện Tam Nông, các dự án đầu tư tư nhân cũng được triển khai, thực hiện tích cực với tổng số 45 dự án, trong đó nhóm dự án sản xuất 28 dự án, dự án nhà ở 17 dự án; tổng mức đầu tư các dự án dự kiến gần 25.400 tỷ đồng.

Ông Lê Trần Bình - Phó trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cho biết: UBND huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải quyết các thủ tục đầu tư... Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, huyện Tam Nông tiếp tập trung khai thác, huy động, lồng ghép các nguồn lực; bố trí vốn đúng mục tiêu; ưu tiên tập trung bố trí vốn để trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ khởi công mới các dự án cấp bách, dự án thật sự cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

P.V