Phú Thọ liên tục nằm trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao

11:03 11/06/2024

Tính đến hết tháng 5/2024, tỉnh Phú Thọ duy trì liên tục 5 tháng đầu năm ở nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái, tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng
Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái, tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn đầu tư công của Phú Thọ giải ngân được 1.274,2/3.987,5 tỷ đồng, đạt 32,0%, cao hơn trung bình chung cả nước (cả nước đạt 22%). Trong tổng vốn đầu tư công đã giải ngân, vốn ngân sách trung ương đạt 22,4% (370,9/1.659,3 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương đạt 38,8% (903,2/2.328,2 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), UBND tỉnh đã nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, nhờ đó giải ngân các chương trình MTQG đã được cải thiện đáng kể.

Dự án Đường giao thông kết nối phát triển du lịch đồi chè Long Cốc - Vườn Quốc gia Xuân Sơn (đoạn Long Cốc - Xuân Đài) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng
Dự án Đường giao thông kết nối phát triển du lịch đồi chè Long Cốc - Vườn Quốc gia Xuân Sơn (đoạn Long Cốc - Xuân Đài) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 136,7/1.319,2 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG được giải ngân, đạt 10,4%. Trong đó, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 718 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 10,5%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 166,7 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 3,9%; Chương trình MTQG xây dựng NTM 434,5 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 12,7%.

Nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, Phú Thọ phấn đấu đến hết quý II/2024 tỷ lệ đạt trên 50% kế hoạch vốn. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong bồi thường, GPMB; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024.

Quốc Huy