Phú Thọ: Công bố thêm 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

DNHN - Ngày 21/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện dịch vụ công mức 4.

 

  3 thủ tục hành chính mới ban hành gồm:

- Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

- Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

- Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cả 3 thủ tục hành chính trên đều được cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

PV

Tin liên quan