Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Long An: “Báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa”

17:20 20/06/2024

Với tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, các phóng viên, nhà báo sẽ vẫn luôn đồng hành kiên định với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Ông Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An đã chúc mừng đội ngũ phóng viên, nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trong cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 vừa diễn ra chiều 19/6/2024 tại tỉnh Long An.

Tại buổi họp báo, đồng chí đã nêu cao vai trò quan trọng của báo chí, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thường trú tác nghiệp trên địa bàn luôn gắn bó đồng hành trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin chuẩn xác, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong tâm của tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo.

Các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực, tích cực tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các giới đồng bào; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Trần Hoàng Nhân cho rằng, từ góc nhìn của các nhà báo, phóng viên đã phát hiện, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo, tạo được hiệu quả xã hội cao. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thông tin đối ngoại; thông tin về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Long An ra khu vực và thế giới…

Đồng chí Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An (người thứ 2 từ trái qua)
Đồng chí Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An (người thứ 2 từ trái qua).

Nhiều vấn đề, vụ việc “nóng” phát sinh từ cơ sở đã được báo chí đề cập, phản ánh được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh: “Ngành Tuyên giáo đánh giá cao báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và cũng là diễn đàn của Nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, báo chí đã và đang là lực lượng chủ đạo, tiên phong đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò này của báo chí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành, phối hợp Long An tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An; có những bài viết biểu dương, cổ vũ những mô hình, cách làm tốt của tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Đáp ứng kịp thời có những bài viết phân tích sâu, làm rõ, ủng hộ các chủ trương triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh để kịp thời định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội. Khi có những vấn đề nhạy cảm, trái chiều phát sinh trên địa bàn tỉnh, báo chí có những bài viết phân tích, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục”. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phấn đấu cải thiện 3 chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) ở nhóm cả nước, hoạt động xúc tiến đầu tư; năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành địa phương (DDCI), các giải pháp cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới, sáng tạo (PII) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Hỗ trợ tuyên truyền phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng Quốc tế Long An để phát triển mạnh dịch vụ cảng, logistics; liên kết hợp tác, tiêu thụ, nhất là liên kết hợp tác với các tỉnh, TP. HCM để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch, an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu;  tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân chuyển đổi số…

Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư vào các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá về giao thông: Đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An); Đường Vành đai 4 (đoạn qua tỉnh Long An); Đường Vành đai thành phố Tân An; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 62; đầu tư xây dựng mới các cầu bê tông thay thế các cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh và thực hiện cơ chế hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2024 và năm 2025…

Tại buổi họp báo, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Hoàng Nhân cũng đã chúc mừng đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả mà mình lựa chọn, với tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, đồng hành kiên định với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Uyển Nhi