Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết

DNHN - Sonadezi dự kiến sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết và thoái xuống dưới 50% tại các công ty con. Với kế hoạch thoái vốn, việc dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm tiếp theo sẽ bị hạn chế.

Theo kế hoạch, Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, SNZ) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28/4 tới đây.cSonadezi đặt mục tiêu doanh thu 4.770 tỷ đồng, giảm hơn 11% và lãi sau thuế 1.012 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với năm 2020.
Về công tác thoái vốn, Sonadezi sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước từ 99,54% xuống còn 36% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty tiếp tục hoàn tất việc thoái vốn nhà nước trong năm 2021.
Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết
Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết. 
Sonadezi dự kiến sẽ thoái hết vốn tại một số công ty liên kết và thoái xuống dưới 50% tại các công ty con. Với kế hoạch thoái vốn, việc dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm tiếp theo sẽ bị hạn chế.
Ngoài ra, khi thực hiện thoái vốn nhà nước xuống còn 36%, sẽ có những nhà đầu tư lớn đầu tư vào Soandezi, tham gia và nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Lúc này, các cổ đông ngoài cổ đông nhà nước sẽ quyết định các chiến lược phát triển của Sonadezi.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, ban lãnh đạo Sonadezi đề xuất phát triển một số dự án, bao gồm mở rộng khu công nghiệp (KCN) Giang Điền; KCN và dịch vụ Hàng Gòn; một KCN tại các tỉnh Đông Nam Bộ và dự án KCN Biên Hòa 1 (đã chuyển đổi công năng).

Thông tin từ Sonadezi, lũy kế đến 31/12/2020, các KCN của Sonadezi đã thu hút 836 dự án, gồm 604 dự án FDI và 232 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký lần lượt hơn 10,4 tỷ USD và 18.729 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan