Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm rất mạnh trong tháng 5

23:49 10/05/2023

Theo thống kê, ngoài một đợt phát hành vào tháng 4 vừa rồi, trong tháng 5/2023 vẫn chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận.

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 4/2023, có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỉ đồng, chỉ bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3.

Tính đến ngày 5/5, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 5/5, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 ngàn tỉ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng với giá trị 5,5 ngàn tỉ đồng (chiếm 17% khối lượng phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26,14 ngàn tỉ đồng (chiếm 83% khối lượng phát hành).

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm rất mạnh trong tháng 5
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm rất mạnh trong tháng 5.

Với trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 5/2023, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 6/5/2023, các đợt mua lại mới được công bố trong tháng 5 đều được thực hiện trong các tháng trước đó. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 49,5 ngàn tỉ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022).

Tính đến ngày công bố thông tin 5/5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5/2023 là hơn 21,4 ngàn tỉ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản (9,6 ngàn tỉ đồng), hàng tiêu dùng (3,7 ngàn tỉ đồng), nguyên vật liệu (2,9 ngàn tỉ đồng), ngân hàng (2,5 ngàn tỉ đồng).

Trong kỳ báo cáo, có 8 công ty công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng gốc, lãi chậm trả được công bố là 1,2 ngàn tỉ đồng và 6 công ty công bố phương án tái cơ cấu, chủ yếu thông qua kéo dài kỳ hạn trái phiếu với kỳ hạn mới kéo dài thêm từ 3 tháng đến 24 tháng so với kỳ hạn ban đầu.

Đây là một trong những giải pháp để các doanh nghiệp nâng cao tính công khai minh bạch trong huy động và sử dụng vốn, chủ động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý giám sát.

Trong tháng 3, có 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (doanh nghiệp phát hành là Công ty CP Chứng khoán VNDirect và Công ty CP Thương mại dịch vụ TNS Holdings) giá trị gần 1.500 tỉ đồng; có 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị hơn 2.100 tỉ đồng.

Bất động sản và chứng khoán là 2 ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất và giá trị lần lượt đạt gần 1.700 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng, chiếm 46,7% và 27,6% tổng giá trị phát hành các lĩnh vực. Trong nhóm bất động sản có 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 7 năm. Công ty CP bất động sản Hano-vid là doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất trong nhóm ngành bất động sản với 1.000 tỉ đồng.

PV (t/h)