Nha Trang: Số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng

Trong hai ngày 28 và 29/7, số ca dương tính ở Khánh Hòa giảm nhiều so với ngày 27/7. Ngày 28/7 toàn tỉnh có 134 ca và ngày 28/7 có 130 ca, trong lúc đó ngày 27/7 có 279 ca.

 Thực hiện nghiêm túc giãn cách ở cộng đồng.

Tuy nhiên, trong lúc Ninh Hòa giảm mạnh tổng số số ca dương tính và số ca ở cộng đồng thì Nha Trang lại tăng mạnh. Cụ thể: Ngày 28/7 TP.Nha Trang có 59 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì 41 ca ở cộng đồng và ngày 29/7 có 41 ca thì 25 ca ở cộng đồng. Đặc biệt, đã có 4 cửa hàng Bách Hóa Xanh liên quan đến các ca dương tính ở cộng đồng. 

 Test nhanh diện rộng tầm soát SARS-CoV-2 ở cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung mọi nổ lực đẩy mạnh các biện pháp như test nhanh toàn thành phố để phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng, xiết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm hạn chế đi đến ngăn chặn bệnh dịch đang diễn biens phức tạp trong những ngày gần đây.  

 Nguyễn Xuân

Tin liên quan