Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp

DNHN - Chiều 28/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kết quả biểu quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử cho thấy, có 469/469 đại biểu đại biểu Quốc hội (chiếm 93,99% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Như vậy, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết

Theo Nghị quyết, bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường là những thách thức rất lớn đối với nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tác động rất tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ thực tế, theo Nghị quyết cần phải có các giải pháp ứng phó kịp thời, đồng bộ, phù hợp. Cụ thể, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí

Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, kinh phí hoạt động ngoại giao của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021.

Cùng với đó là thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Nghị quyết nhấn mạnh.

Nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiều giải pháp cấp bách:

Trong đó, thực hiện chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vaccine phòng dịch COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021.

“Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết định chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán đã được duyệt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thay đổi, điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19”, Nghị quyết nêu.

Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Quốc hội cũng giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân

Quốc hội cũng giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó là tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động.

“Nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19”, Nghị quyết nêu.

Thùy An/ VTV

Tin liên quan