Nghệ An: Kiên quyết thu hồi những dự án không có khả năng triển khai

DNHN - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh về giám sát các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh này…

Ảnh minh họa
Đoàn giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh về giám sát các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh này. 

Theo đó, thảo luận tại buổi làm việc nêu trên, ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; quy định về trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành trong tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý các dự án. Bổ sung, sửa đổi quy trình, thủ tục đầu tư theo hướng quy định thời gian tối đa để làm các thủ tục về khảo sát địa điểm, chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để hạn chế tối đa tình trạng các dự án treo, chậm tiến độ do chủ đầu tư không chủ động làm các thủ tục sau khi được phép khảo sát lựa chọn địa điểm hoặc cấp chủ trương đầu tư. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại 2 kỳ họp thường lệ hàng năm về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh và thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát; công khai thông tin các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định: Qua kết quả của Đoàn giám sát đã cho UBND tỉnh một cái nhìn tổng quát, nhìn nhận được những vướng mắc làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, tạo lực cản cho sự phát triển. Vì vậy, trước mắt, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý các dự án đã được HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra; những dự án không có khả năng triển khai sẽ kiên quyết thu hồi. Trong giai đoạn tới, phải kiểm soát ngay từ ban đầu đối với các nhà đầu tư và có ràng buộc chặt chẽ trên cơ sở quy định của pháp luật. Với quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh, UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết trong xử lý các dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, những nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát, UBND tỉnh và các ngành sẽ tiếp thu thực hiện. Trong đó, đối với vấn đề tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, UBND tỉnh sẽ báo cáo vào kỳ họp cuối năm. 

Ảnh minh họa
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết sẽ kiên quyết thu hồi những dự án không có khả năng triển khai. 

Được biết, qua giám sát về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy: Từ năm 2016 đến năm 2021, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015), trong đó: Có 258 dự án đã được giao đất, cho thuê đất và 133 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất. 

Ảnh minh họa
Thi công Dự án đường ven biển, đoạn qua địa bàn Nghệ An. 

Công tác rà soát, kiểm tra, phối hợp xử lý sau kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật. Sau kiểm tra, các chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc: Hoàn thiện các thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng, thực hiện dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng quy định. Tuy nhiên, còn có nhiều dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ. Sau khi được rà soát, kiểm tra và gia hạn tiến độ nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai, triển khai không đúng tiến độ mới và tiếp tục chậm tiến độ. Nhiều dự án chậm tiến độ do mới chỉ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng mà chưa được giao đất, cho thuê đất do khó khăn, vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng. Mặt khác, một số chủ đầu tư không chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư. Kết quả thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi dự án, thu hồi đất còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc quản lý các dự án sau khi chấm dứt hoạt động chưa được sát sao, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư thay thế... 

Ảnh minh họa
Phát biểu kết luận về nội dung này tại buổi làm việc, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề về thu hồi các dự án chậm tiến độ. 

Phát biểu kết luận về nội dung này, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề về thu hồi các dự án chậm tiến độ, sẽ nghe dự thảo Nghị quyết này do UBND tỉnh trình vào tháng 9. Đồng ý cao với chủ trương số hóa toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trình tự thủ tục đầu tư, quy trình thu hồi các dự án chậm tiến độ, trong đó: Cần bao quát được tình hình thực tiễn, giải quyết được các vấn đề vướng mắc theo quy định, phát huy tối đa thẩm quyền của UBND tỉnh; rà soát, phân loại kỹ đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn do khách quan hay chủ quan để đồng hành tháo gỡ, hỗ trợ đối với những nhà đầu tư tâm huyết, có trách nhiệm. Kể từ bây giờ, các Sở: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phải vào cuộc ngay nhằm tạo sự chuyển biến dần để triển khai ngay các nhiệm vụ được giao khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ ban hành.

Văn Cương

Bài liên quan