Nghệ An: Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu

18:06 01/05/2021

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An đã và đang tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh này...

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra gồm: Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; doanh nghiệp phân phối xăng dầu; doanh nghiệp làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; doanh nghiệp làm đại lý bán lẻ xăng dầu; doanh nghiệp nhận quyền bán lẻ xăng dầu; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các phương tiện hoạt động vận chuyển xăng dầu. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện đột xuất trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 20/4 đến 20/7/2021.

Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng và các huyện, thị, thành để lập danh sách các đối tượng kiểm tra. Nội dung kiểm tra bao gồm: Thủ tục pháp lý tương ứng với loại hình hoạt động kinh doanh xăng dầu; các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; các điều kiện về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra chất lượng xăng dầu, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu không đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác kiểm tra. Đáng chú ý, không kiểm tra những đối tượng đã có trong kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các cơ quan chức năng và không làm cản trở hoạt động kinh doanh, vận chuyển của các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu. 

  Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hường  - Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Đoàn

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành sử dụng mẫu biên bản, quyết định theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Đồng thời, sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường Nghệ An là cơ quan chủ trì để thực hiện kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Các văn bản được sử dụng để kiểm tra gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Đo lường; Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trong quá trình kiểm tra phải kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xăng dầu. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra phải thực hiện theo hướng dẫn, quy định của pháp luật và bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ. Đoàn Kiểm tra phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và kết quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đoàn kiểm tra liên ngành khi xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực hiện đúng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan tham gia phối hợp kiểm tra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đối với các hành vi vi phạm thuộc diện phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các đơn vị chức năng, các địa phương kịp thời công bố công khai tên tổ chức, cá nhân vi phạm và các thông tin liên quan để cảnh báo cho cộng đồng.

Được biết, việc Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn là thực hiện theo Kế hoạch số 220/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành vào ngày 19/4 vừa qua.

Văn Cương – Hoàng Lan