Ngành dịch vụ cần được phát triển với sự đổi mới trong tư duy, dựa trên nền tảng chuyển đổi số

23:55 05/08/2022

Đó là chỉ đạo của ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sáng 5/8, do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức.