Năm 2023 Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 4%

10:05 28/01/2023

Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 73%.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 203.000 lao động, đạt 126,9% kế hoạch giao trong năm, tăng 13% so với năm 2021.

Cũng trong năm 2022, thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 70.200 người với kinh phí hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho khoảng 1.600 người với số tiền hơn 7 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Năm 2023, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP, trong đó: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức < 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%.

Để đạt được các kết quả này thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan quyết liệt thực hiện 5 nhóm giải pháp gồm:

Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.

Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhóm giải pháp phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động.

Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, ngay sau khi ra Tết sẽ có các phiên giao dịch việc làm đầu Xuân, tạo không khí phấn khởi cho người lao động, đồng thời giúp các doanh nghiệp bổ sung nguồn lao động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường lao động trực tuyến, để kết nối cung cầu lao động, mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Theo kế hoạch, trong quý I năm 2023, thành phố sẽ tổ chức 56 phiên giao dịch việc làm, trong đó 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày; 1 phiên giao dịch việc làm online; 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề; 1 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 432 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 342 tỷ đồng, nguồn đã được thông báo bổ sung năm 2023 là 90 tỷ đồng), tạo việc làm cho 7.200 lao động. Chỉ tiêu xuất khẩu lao động là đưa 500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong quý II, sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó 58 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 3 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 833 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 633 tỷ đồng, nguồn dự kiến bổ sung thêm là 200 tỷ đồng), tạo việc làm cho 13.900 lao động; đưa 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quý III, tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 59 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 3 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 767 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 167 tỷ đồng, nguồn dự kiến bổ sung thêm là 600 tỷ đồng), tạo việc làm cho 12.800 lao động; đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quý IV sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 60 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 2 phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố là 313 tỷ đồng (từ nguồn thu hồi), tạo việc làm cho 5.200 lao động; đưa 1.200 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.  

Ảnh minh họa

Với thực tế của thị trường lao động trong năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tính nghiệp vụ, tính chuyên môn và các giải pháp để tạo thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại. Đặc biệt, trong năm 2023 sẽ có những hướng mới về hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, tiếp tục từng bước để nâng kết quả hoạt động của hệ thống sàn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dần hoạt động các phiên giao dịch việc làm cũng như công tác hoạt động nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động trên toàn bộ hệ thống, có thể tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho các phiên giao dịch việc làm.

 D.A (T/h)