Luật Đất đai 2024: Bước ngoặt pháp lý và những thay đổi cho sự phát triển Bình Phước

10:01 21/05/2024

Luật Đất đai 2024, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, đánh dấu một bước ngoặt pháp lý quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Việt Nam.

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai 2024 là việc tăng cường tính minh bạch và công bằng trong việc giao đất và cho thuê đất. Thay vì giao đất trực tiếp, Luật khuyến khích việc sử dụng đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Điều này giúp loại bỏ tình trạng "lợi dụng" đất đai, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong việc sử dụng đất, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như đã quy định trong Luật Đất đai
Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như đã quy định trong Luật Đất đai.

Luật Đất đai 2024 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận đất đai để sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Luật mới tháo gỡ những khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển, sử dụng hiệu quả giá trị nguồn lực đất đai. Luật cũng tăng cường tính minh bạch trong định giá đất bằng cách quy định 5 phương pháp định giá đất, giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng, hạn chế tình trạng "chênh lệch" giá đất.

Luật Đất đai 2024 cũng chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người dân sử dụng đất không có giấy tờ. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 sẽ được cấp Sổ đỏ, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Về vấn đề thu hồi đất, Luật Đất đai 2024 quy định nhà nước có thể thu hồi đất khi cần thiết cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng, nhưng phải đảm bảo quyền lợi của người dân, đặc biệt là trong quá trình bồi thường và tái định cư.

Một điểm mới đáng chú ý là từ năm 2026, các tỉnh sẽ công bố Bảng giá đất mới mỗi năm, giúp giá đất phản ánh sát thực tế thị trường, tạo cơ sở cho việc tính toán và quản lý đất đai hiệu quả hơn.

Luật Đất đai 2024 mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển của Bình Phước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển đô thị. Việc mở rộng hạn mức sử dụng đất nông nghiệp lên đến 15 lần có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc thu hồi đất cho các dự án phát triển có thể tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ…

Tuy nhiên, việc triển khai Luật Đất đai 2024 cũng đặt ra một số thách thức cho tỉnh Bình Phước. Cần chú trọng bảo vệ quyền lợi của người dân trong quá trình thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, bồi thường và tái định cư một cách hợp lý.

Việc thực hiện Luật Đất đai 2024 một cách hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch trong các quy trình, thủ tục.

Luật Đất đai 2024 là một bước ngoặt pháp lý quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước. Việc triển khai hiệu quả Luật Đất đai 2024 sẽ góp phần đưa Bình Phước trở thành một tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững.

Trần Tùng