Lịch mở cửa các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn

22:26 12/02/2024

Riêng cửa khẩu Chi Ma sẽ không nghỉ, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17/2/2024, chỉ tiến hành thủ tục thông quan cho nhóm hàng đã đăng ký trước.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 18/2/2024, tất cả các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Lịch mở cửa các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn
Lịch mở cửa các cửa khẩu đường bộ tại Lạng Sơn.

Cụ thể, các cửa khẩu như Hữu Nghị và Tân Thanh sẽ mở lại và tiến hành thông quan các lô hàng của doanh nghiệp đã đăng ký trước từ ngày 14 đến 17/2/2024. Riêng cửa khẩu Chi Ma sẽ không nghỉ, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17/2/2024, chỉ tiến hành thủ tục thông quan cho nhóm hàng đã đăng ký trước.

Vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, lưu lượng khách và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã tăng cao so với các thời điểm khác trong năm.

PV (t/h)