Lần đầu tiên Việt Nam có Làng phát triển công viên công nghệ đổi mới sáng tạo

14:43 15/08/2022

Hình thành công viên khoa học công nghệ như một bến cảng xuất nhập khẩu công nghệ, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy GDP kinh tế số tại Việt Nam dựa trên tài sản tri thức… là một trong những mục tiêu của Làng phát triển công viên công nghệ đổi mới sáng tạo.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế có nhiều dư địa để phục hồi và bứt phá trong thời gian tới, song song với đó, thị trường đầu tư công nghệ ngày một sôi động, hoạt động đổi mới sáng tạo và các startup sẽ tiếp tục là động lực cho phục hồi kinh tế. Đặc biệt, cộng đồng startup Việt sẽ đưa ra nhiều giải pháp công nghệ để giải quyết những vấn đề, nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và cuộc sống, xã hội.

Trong bối cảnh đó, ngày 15/8, tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Natec - trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trung Tâm Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Sáng Tạo Quốc Gia phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư BDSG Holdings (BDSG HOLDINGS) ra mắt Làng phát triển công viên công nghệ đổi mới sáng tạo (INNOVATION TECHNOLOGY PARK DEVELOPMENT VILLAGE). 

Ảnh minh họa
Lần đầu tiên Việt Nam có Làng phát triển công viên công nghệ đổi mới sáng tạo.

Làng phát triển công viên khoa học công nghệ Việt Nam hình thành với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển giáo dục số và ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hình thành công viên khoa học công nghệ như một bến cảng xuất nhập khẩu công nghệ, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy GDP kinh tế số tại Việt Nam dựa trên tài sản tri thức… 

Với sứ mệnh hình thành Công viên Khoa học công nghệ như một ‘bến cảng’ xuất nhập khẩu công nghệ, chuyển giao tri thức, thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ và kinh tế số Việt Nam, giá trị cốt lõi của Làng phát triển công viên khoa học công nghệ Việt Nam là Tri thức; Công nghệ và Kết nối.

Theo đó, Làng phát triển công viên khoa học công nghệ Việt Nam sẽ tham gia thúc đẩy, hợp tác phát triển đại học sáng tạo mở (Open University Innovation) với các hoạt động cụ thể như: Hợp tác với các trường đại học hỗ trợ đào tạo các cuộc thi khởi nghiệp trong trường đại học; Hợp tác với các trường đại học về chương trình phát triển đại học số; Xuất bản tham luận, nghiên cứu, bài viết về hướng phát triển đại học sáng tạo mở (University Open Innovation) từ các nhà khoa học và chuyên gia.

Đồng thời, xây dựng nguồn lực và thúc đẩy phát triển công viên khoa học công nghệ tại Việt Nam: Thúc đẩy nghiên cứu đổi mới, giải quyết thách thức lớn và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; Thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu và đổi mới trong trường đại học; Tham gia giải quyết thách thức lớn đến từ chính phủ và địa phương; Xây dựng diễn đàn quốc tế được tổ chức thường liên vào tháng 12 về chủ để “Phát triển công viên khoa học công nghệ như một phương thức thúc đẩy nền kinh tế dựa trên tri thức”.

Làng phát triển công viên khoa học công nghệ Việt Nam sẽ hỗ trợ toàn diện 4 cuộc thi lớn trong làng: Cuộc thi khởi nghiệp Hack4 Growth;

Cuộc thi khởi nghiệp Lab2 Market;

Cuộc thi khởi nghiệp Social Innovation Launch – SIL;

Cuộc thi khởi nghiệp X-CHALLENGE.

Hải Anh

Tags: