Lâm Thao (Phú Thọ): Phát huy quyền làm chủ của người dân trong giám sát đầu tư cộng đồng

DNHN - Thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình có vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Thao đã phát huy tối quyền làm chủ của người dân trên mọi lĩnh vực.

 

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát tại công trình xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát tại công trình xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).

Điển hình cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở Lâm Thao (Phú Thọ) phải kể đến xã Sơn Vi đây là một trong những địa phương đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, có rất nhiều công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tùy theo quy mô của các công trình, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập với 9-15 thành viên... Trong năm 2021, 15 Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập giám sát thi công các công trình cải tạo nâng cấp hệ thống đường GTNT, kè chống sạt lở, cải tạo cảnh quan môi trường... đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn. Từ đầu năm đến nay, có sáu Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập để giám sát các công trình: Xây dựng nhà điều hành ba tầng của trường THCS Sơn Vi; cải tạo, nâng cấp dãy lớp học ba tầng của trường TH Sơn Vi; xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi; xây dựng nhà bia Văn Chỉ làng Sơn Vi...

Các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng được phân công thường xuyên có mặt tại công trình để thực hiện giám sát việc thi công đúng với thiết kế, chất lượng nguyên vật liệu, tiến độ thi công... Trong quá trình giám sát hoặc thông qua phản ánh của người dân, các thành viên Ban giám sát sẽ phản ánh, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, góp phần để xã Sơn Vi hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên trong tỉnh, rất nhiều các công trình xây dựng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị, nông thôn mới được đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, việc thành lập và duy trì hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Nhìn chung ở mỗi xã, thị trấn của huyện nông thôn mới Lâm Thao, là một trong 70 huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước, việc thành lập, duy trì hoạt động, số lượng thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng có thể khác nhau nhưng đều thực hiện đúng quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mang lại hiệu quả trong công tác giám sát đầu tư tại cơ sở, góp phần xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn.

PV

Bài liên quan