Lãi ròng quý II của Công nghiệp Tân Tạo giảm 21% so với cùng kỳ 2020

17:40 06/08/2021

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 20%. Trong khi đó, lãi ròng xấp xỉ 95 tỷ đồng, tăng 29%.

Quý II/2021, doanh thu thuần của  Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA/HoSE) đạt gần 144 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn được tiết giảm nhiều hơn nên lợi nhuận gộp của Công ty vẫn đi ngang so quý II/2020, ở mức gần 66 tỷ đồng.

Dù cả chi phí tài chính (-58%) và chi phí bán hàng (-81%) đều giảm đáng kể nhưng do chi phí quản lý ghi nhận gấp 8 lần cùng kỳ, với gần 18 tỷ đồng, dẫn đến tổng chi phí phát sinh trong kỳ cao hơn quý II/2020. Kết quả, ITA lãi ròng hơn 38 tỷ đồng trong quý II/2021, giảm 21% so cùng kỳ.

Lãi ròng quý II của Công nghiệp Tân Tạo giảm 21% so với cùng kỳ 2020
Lãi ròng quý II của Công nghiệp Tân Tạo giảm 21% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công nghiệp Tân Tạo đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 20%. Trong khi đó, lãi ròng xấp xỉ 95 tỷ đồng, tăng 29%.

Với kết quả lãi ròng trên, ITA đã thực hiện được 40% kế hoạch lãi 237 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính tới hết tháng 6, tổng tài sản của ITA đạt gần 13.326 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Các khoản mục trong tổng tài sản cũng không có sự thay đổi đáng kể.

Linh An