Lãi gộp quý II của Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling tăng gấp đôi

DNHN - Do giá vốn giảm nhanh hơn nên lãi gộp của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling tăng gấp đôi lên mức 112 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 10%, trong khi cùng kỳ chỉ 3,9%.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021 mà Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, PVD/HoSE) vừa công bố, doanh thu và giá vốn của PVD lần lượt giảm 24% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm nhanh hơn nên lãi gộp tăng gấp đôi lên mức 112 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 10%, trong khi cùng kỳ chỉ 3,9%.

Lãi gộp quý II của Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling tăng gấp đôi
Lãi gộp quý II của Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling tăng gấp đôi.

Về các khoản chi phí trong kỳ, đáng chú ý là chi phí quản lý tăng gấp đôi lên 131 tỷ đồng. Chênh lệch chủ yếu do Công ty ghi nhận chi phí dự phòng 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 36 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí và thuế, PVD báo lãi sau thuế 43 tỷ đồng và lãi ròng trên 8 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 86% so cùng kỳ.

Cùng với kết quả lỗ trong quý I, PVD lỗ ròng lũy kế 95 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2021 (cùng kỳ lãi 86 tỷ đồng).

Đến cuối tháng 6/2021, PVD đang có tổng tài sản 20.638 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Công ty đã giảm phân nửa lượng tiền đầu tư tài chính dài hạn, về mức 894 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng giảm 26%, về còn 713 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15%, lên 2.241 tỷ đồng.

Linh Anh

Bài liên quan