Kinh tế Việt Nam nhiều tiền đề phát triển năm 2024

13:53 02/02/2024

Năm 2023, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi, vượt qua nhiều khó khăn và biến động của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải đối mặt và giải quyết trong năm 2024.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 5,05%, vượt mục tiêu đề ra 5%. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua và là một trong những điểm sáng trong khu vực và trên thế giới. Ngành dịch vụ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, đóng góp hơn 50% GDP. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 8,4%, đóng góp 28,1% GDP. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,83%, đóng góp 8,84% GDP.

Năm 2023 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều điểm sáng
Năm 2023 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều điểm sáng.

Lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ tăng 3,15%, thấp hơn mục tiêu 4% đề ra. Đây là kết quả của sự điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa hợp lý, cân đối nguồn cung và cầu tiêu dùng, ổn định giá cả thị trường.

Thu hút vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 3.423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ước đạt 20,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2022. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ vào môi trường kinh doanh cải thiện, ưu đãi thuế, hạ tầng phát triển và thị trường tiềm năng.

Xuất nhập khẩu hàng hóa là một trong những ngành có hiệu quả cao, góp phần vào cân bằng thanh toán quốc tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 751,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD. Việt Nam đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng.

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi sau dịch. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 752,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 92,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất trong nhiều năm qua, cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp chính quyền và các đơn vị liên quan.

Bên cạnh những điểm sáng, kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2023. Một trong những thách thức lớn nhất là nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia, nguy cơ suy thoái kinh tế. Điều này ảnh hưởng đến nhu cầu xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư, giá cả nguyên liệu đầu vào và đầu ra của Việt Nam.

Giá cả nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là xăng dầu, tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và đời sống người dân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu bình quân năm 2023 tăng 23,8% so với năm 2022. Đây là yếu tố gây áp lực lên lạm phát và cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 6,5%-7%, cao hơn mức tăng trưởng năm 2023. Đây là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Báo cáo kinh tế xã hội năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần phải duy trì sự ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các chính sách kinh tế phù hợp.

Lạm phát dự báo sẽ được kiểm soát ở mức 4%, không vượt quá mục tiêu của Quốc hội. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải tiếp tục điều hành chặt chẽ chính sách tiền tệ và tài khóa, ổn định tỷ giá, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ ng hười dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhờ vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do, tận dụng cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cũng cần phải nâng cao chất lượng và hiệu quả của vốn FDI, hướng tới sự phát triển bền vững và xanh.

Xuất nhập khẩu hàng hóa dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhờ vào việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng. Việt Nam cũng cần phải giải quyết các vấn đề như thâm hụt thương mại với Trung Quốc, áp lực chống bán phá giá từ các thị trường khác, rủi ro về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,64 tỷ USD và 6,26 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2024 dự báo lần lượt ở mức 3,94% và 3,72%.
Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,64 tỷ USD và 6,26 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2024 dự báo lần lượt ở mức 3,94% và 3,72%..

Năm 2023 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Dự báo năm 2024, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải duy trì sự ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các chính sách kinh tế phù hợp.

Quang Duy – Vân Nguyễn

Tags: