Kiên Hải (Kiên Giang) chú trọng công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

DNHN - Huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Trong thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải luôn quan tâm, tranh thủ huy động các nguồn vốn từ tỉnh, doanh nghiệp và nhân dân để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới của huyện. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ngày càng được các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã quan tâm, chú trọng hơn. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng đa dạng và từng bước đi vào chiều sâu, giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông thôn đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt.

Một góc đảo Hòn Tre, trung tâm huyện đảo Kiên Hải
Một góc đảo Hòn Tre, trung tâm huyện đảo Kiên Hải.

Theo đó, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều thay đổi, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; chất lượng y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng điện, đường được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất, tinh thần. Hiện toàn huyện có 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm, xã Lại Sơn và xã Hòn Tre, chiếm 50% số xã toàn huyện. Xã Nam Du và xã An Sơn cùng đạt 17/19 tiêu chí xây dụng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, chú trọng khai thác lợi thế địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, trên cơ sở đó xây dựng phát triển kinh tế hợp tác mà trọng tâm là hợp tác xã.

Bên cạnh đó, chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc vùng biển đảo. Gắn kết chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... thu hút người dân tham gia; xây dựng và thực hiện hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự, như: “Tổ tự quản”, “Tổ an ninh, hoà giải”... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng đối với những tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và cơ bản đạt tại các xã và phấn đấu có ít nhất 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trở lên.

Trần Hà

Tin liên quan