Kiên Giang: Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

DNHN - Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang đã báo cáo về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trong năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021.

Theo đó, tính đến đầu tháng 3/2021, tỉnh có 3.567/3.872 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 92% so với tổng số tàu cá của tỉnh thuộc diện phải lắp đặt, đã loại 123 tàu cá thuộc diện xoá đăng ký, còn lại chưa lắp đặt thiết bị là 305 tàu. Trong đó, có khoảng 265 tàu thuộc diện đề xuất phải tiếp tục loại bỏ do hư hỏng, nằm bờ, bán sang tỉnh khác, ngân hàng quản lý,... Do đó, các đơn vị chức năng cần rà soát, phân nhóm để hoàn thành lắp đặt thiết bị hành trình tàu cá và đưa ra hướng giải quyết khi các tàu cá này hoạt động trở lại.

Khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá trên địa bàn tỉnh
Khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hướng dẫn ngư dân đánh dấu tàu cá theo quy định. Hiện, ghi nhận đã đánh dấu nhóm tàu có chiều dài 15m trở lên là  85%, nhóm tàu có chiều dài từ 12 đến 15m là 50% và dưới 12m chỉ chiếm 12%. Đồng thời, giải quyết những tồn tại, bất cập trong đăng ký, đăng kiểm, hoàn chỉnh việc thống kê tàu cá để quản lý, kiểm soát, tổ chức khai thác đánh bắt trên ngư trường hiệu quả. Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên ngư trường tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, trong năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch đón phái đoàn Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, cung cấp thêm thông tin chống khái thác IUU của địa phương 

Hai tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh hơn 88.786 tấn, đạt 17,4% kế hoạch, không có vụ việc vi phạm khai thác IUU của ngư dân ở tỉnh Kiên Giang.

Trần Hà

Bài liên quan