Kiên Giang: Phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025

DNHN - Một trong những mục tiêu được ngành Xây dựng Kiên Giang đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo các Đề án phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong năm 2021, ngành Xây dựng Kiên Giang sẽ phối hợp với UBND TP. Phú Quốc và TP. Hà Tiên tiến hành tổ chức triển khai các bước lập quy hoạch để tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc, đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Trình phê duyệt, tổ chức công bố các chương trình phát triển đô thị Hòn Đất, Sóc Sơn, Tân Khánh Hoà, Thứ Ba, Thứ Bảy. Giai đoạn 2021 - 2025, Kiên Giang đặt mục tiêu duy trì là tỉnh phát triển dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Khu đô thị Phú Cường góp phần thay đổi diện mạo thành phố Rạch Giá (Kiên Giang)
Khu đô thị Phú Cường góp phần thay đổi diện mạo thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Cũng theo ngành Xây dựng Kiên Giang, trong năm 2021 toàn tỉnh sẽ cố gắng đạt tỷ lệ đô thị hóa 32,19%, đến năm 2025 đạt khoảng 41,45%. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 23 đô thị; trong đó, 2 đô thị loại I là Rạch Giá và Phú Quốc,1 đô thị loại II là Hà Tiên. Tỉnh tập trung phát triển các đô thị động lực gồm: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên, Giồng Riềng, tạo động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Điểm nhấn trong phát triển đô thị 5 năm tới (2020 - 2025), Kiên Giang tiếp tục thúc đẩy phát triển Phú Quốc trở thành động lực phát triển của tỉnh, xây dựng đảo Ngọc này trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Trần Hà

Tin liên quan