Kiên Giang phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 1.600 đơn vị máu trở lên trong tháng 8/2021

DNHN - Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang đã thực hiện các biện pháp cấp bách tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với chỉ tiêu vận động ít nhất từ 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động và các tầng lớp nhân dân đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 1.600 đơn vị máu trở lên.

Ngày hội hiến máu tình nguyện của công chức, người lao động Cục QLTT Kiên Giang
Ngày hội hiến máu tình nguyện của công chức, người lao động Cục QLTT Kiên Giang.

Theo đó, tăng cường truyền thông thông điệp “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Đẩy mạnh tổ chức việc đăng ký và tiếp nhận hiến máu trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và khu dân cư đảm bảo an toàn, phân rõ ràng thời gian cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị khi đến hiến máu, đảm bảo tốt các nguồn con người, cơ sở vật chất tổ chức hiến máu tình nguyện. Vận động, tư vấn những người hiến máu lần đầu, hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên an toàn và có địa chỉ cụ thể đăng ký tham gia, trong đó ưu tiên người có nhóm máu O, A,...Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động và các tầng lớp nhân dân có sức khỏe tốt tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện của tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ chỉ tiêu đăng ký cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố như sau: Tỉnh đoàn 200; Liên đoàn Lao động tỉnh 250; Đại học Kiên Giang 250 đơn vị máu; Công an tỉnh 250 đơn vị máu; các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, Gò Quao, Tân Hiệp, mỗi huyện 150 đơn vị máu; các huyện U Minh Thượng, An Minh, mỗi đơn vị 250 đơn vị máu. Đồng thời đề ra thời gian cụ thể tổ chức hiến máu tình nguyện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong tháng 8/2021.

Trần Hà

Tin liên quan