Kiên Giang: Chú trọng biểu dương những mô hình mới, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất

DNHN - Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển trong thời gian tới, cần chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới; chú trọng biểu dương, khen thưởng những mô hình sản xuất mới, có ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh xây dựng kế hoạch phát động và giao chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn đăng ký. Qua bình xét, có 75.805 hộ được công nhận SXKDG các cấp, trong đó 3.077 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp tỉnh, chiếm 4,05%. Có 1 nông dân SXKDG được tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc, 2 nông dân dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, 5 nông dân dự hội nghị điển hình tiên tiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Dự kiến, hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKDG cấp xã, phường, thị trấn năm 2021 tổ chức hoàn thành trong tháng 10/2021; cấp huyện, thành phố tổ chức hoàn thành đến ngày 15/11/2021, chọn huyện An Biên làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm; cấp tỉnh hoàn thành cuối tháng 11/2021.

Nông dân Kiên Giang đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến được các cấp hội và chính quyền khen thưởng
Nông dân Kiên Giang đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến được các cấp hội và chính quyền khen thưởng.

Qua hơn 3 năm thực hiện và quản lý dự án cho vay 1.000 con bò, trâu cái giống sinh sản của quỹ Thiện Tâm, hiện toàn tỉnh còn 479 con, trong đó có 343 con bò thế hệ 1 của nhà tài trợ, còn lại bò thế hệ 2 và bê mới sinh. Nguyên nhân trâu, bò bị thiệt hại do bệnh, chết, không lên giống, có trường hợp hộ dân tự ý bán. Do đó, cần bổ sung thêm số lượng bò đực giống của địa phương từ nguồn kinh phí đấu giá, thu hồi bò; mở rộng đối tượng nhận bò đực, bò tái đàn là gia đình chính sách, bộ đội phục viên, hội viên, cán bộ chi hội nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Về phần xử lý rủi ro, có ý kiến đề nghị hỗ trợ công chăm sóc cho chủ hộ từ 30% lên 50% kinh phí bán đấu giá trâu, bò do phối giống nhiều lần không đậu, con giống nuôi không phát triển.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, để phong trào nông dân thi đua SXKDG tiếp tục phát triển, thời gian tới cần chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới; ưu tiên khen thưởng những tập thể, cá nhân có sản phẩm OCOP nhằm góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nông dân tăng thu nhập; chú trọng biểu dương, khen thưởng những mô hình sản xuất mới, có ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. 

Ông Nhàn giao Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển thêm một số mô hình mới phù hợp từng địa phương, địa phương nào làm tốt tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng. Về chương trình hỗ trợ bò cái giống sinh sản của quỹ Thiện Tâm, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị thành viên ban chỉ đạo, các địa phương tiếp tục phân tích, đánh giá lại nơi nào, hộ nào chưa thực hiện tốt mô hình bò được hỗ trợ để kịp thời chấn chỉnh; tập trung giao thêm bò cho những địa phương thực hiện hiệu quả mô hình; thí điểm hỗ trợ bò nuôi tập trung theo mô hình nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã; nghiên cứu mở rộng đối tượng hỗ trợ bò cho quân nhân xuất ngũ, gia đình chính sách; tiếp tục tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò hiệu quả cho các hộ nuôi, cố gắng phát triển thêm đàn bò được hỗ trợ.

Trần Hà

Tin liên quan