Khánh Hòa: Lãnh đạo tỉnh khảo sát 5 địa điểm quy hoạch khu công nghiệp mới

Sáng 22-10, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát các địa điểm quy hoạch khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát tại 5 địa điểm thuộc các khu vực: Xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh (dự kiến sẽ quy hoạch với diện tích khoảng 300 héc ta theo mô hình khu công nghiệp sinh thái); xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh (dự kiến sẽ quy hoạch với diện tích khoảng 200 héc ta theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao); xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa  (dự kiến sẽ quy hoạch với diện tích khoảng 700 héc ta theo mô hình khu công nghiệp chuyên sâu về dược phẩm); xã Ninh Xuân và xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (dự kiến sẽ quy hoạch với diện tích khoảng 1.000 đến 1.200 héc ta theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ); xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (dự kiến sẽ quy hoạch với diện tích khoảng 350 héc ta theo mô hình khu công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ...) 

Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ở giữa) khảo sát tại xã Vạn Lương.

Sau khi khảo sát, ông Lê Hữu Hoàng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong lấy ý kiến của các cơ quan, địa phương để hoàn thiện phương án quy hoạch các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh những tác động cụ thể đối với hoạt động sản xuất, đời sống của người dân, hiện trạng đất đai, tác động môi trường... nếu thành lập khu công nghiệp ở những nơi này; thực trạng hệ thống giao thông, điện, cấp nước, thoát nước phục vụ cho hoạt động của các khu công nghiệp...

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)

Tin liên quan