HoREA đề nghị bỏ khống chế chi phí lãi vay 30% của doanh nghiệp giao dịch liên kết

21:09 12/11/2023

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhấn mạnh rằng, không nên và không cần thiết phải áp đặt giới hạn trần chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo tỷ lệ lợi nhuận.

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã chính thức gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc xem xét, sửa đổi, và bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020, "quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết."

Theo Nghị định 132, chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Giao dịch liên kết bao gồm các giao dịch mua, bán, cho thuê, cho vay, chuyển nhượng tài sản với một bên khác có quan hệ liên kết. Liên kết được xác định bằng việc doanh nghiệp này có vốn góp hoặc nhân sự điều hành tại doanh nghiệp kia, hoặc cả hai doanh nghiệp đều chịu sự điều hành từ một bên khác hoặc được góp vốn từ một doanh nghiệp khác.

HoREA đề nghị bỏ khống chế chi phí lãi vay 30% của doanh nghiệp giao dịch liên kết
HoREA đề nghị bỏ khống chế chi phí lãi vay 30% của doanh nghiệp giao dịch liên kết.

HoREA, trong văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính, đánh giá cao việc Nghị định 132 đã giải quyết một phần vướng mắc của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về xác định "trần" tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Hiệp hội nhấn mạnh rằng, không nên và không cần thiết phải áp đặt giới hạn trần chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo tỷ lệ lợi nhuận. Điều này sẽ giúp phản ánh chính xác và kịp thời các hoạt động đầu tư, sản xuất, và kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh này, HoREA cũng đề xuất rằng, đối với những doanh nghiệp có giao dịch liên kết thực hiện chuyển giá hoặc kê khống chi phí để trốn lậu thuế, cơ quan nhà nước cần tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, Hiệp hội chỉ đề xuất hạn chế mức trần lãi vay này đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

P.V (t/h)