Hồng Lĩnh – Điểm sáng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư

DNHN - Hồng Lĩnh trở thành điểm sáng trong hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư của Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020 với những thành quả đáng ghi nhận…

“Hồng Lĩnh cần doanh nghiệp” - Đó là quan điểm nhất quán của Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan điểm này đã trở thành “kim chỉ nam” trong hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư… 

Cải cách hành chính - Nền tảng tiên khởi hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ qua, việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư được cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đặc biệt chú trọng và xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên đã quan tâm chỉ đạo xuyên suốt. Theo đó, Hồng Lĩnh đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính để tạo nền tảng tiên khởi cho công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Bởi vậy, Hỗng Lĩnh đã sớm hoàn thành việc xây dựng và đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính công thị xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc đối với: 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, BHXH, Điện lực; 16 TTHC của Chi cục thuế; 19 TTHC của Công an thị xã. Đến nay, thị xã đã cung cấp: 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 80 dịch vụ công trực tuyến mưc độ 4 cấp huyện; 45 dịch vụ công mức độ 3 cấp xã. 

  Một góc TX. Hồng Lĩnh  (Hà Tĩnh) nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, UBND thị xã đã niêm yết công khai và chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện niêm yết công khai TTHC, nội dung, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính và hành vi hành chính tại trụ sở để người dân, doanh nghiệp biết, theo dõi và thực hiện. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở UBND thị xã để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết TTHC cho công dân và doanh nghiệp. Thường xuyên lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại Trung tâm hành chính công thị xã trên các lĩnh vực có phát sinh hồ sơ.

Trung tâm hành chính công thị xã Hồng Lĩnh thực hiện hướng dẫn, giải quyết TTHC cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo 1 lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung với mỗi bộ hồ sơ. Trong thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nghiêm cấm việc yêu cầu phát sinh thêm các loại văn bản, giấy tờ ngoài quy định trong quá trình giải quyết TTHC cho doanh nghiệp.

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Song song với việc cải cách hành chính, Hồng Lĩnh đã tập trung tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp đầu tư vào thị xã. Ngay sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình hành động số 219/CTr-UBND ngày 15/7/2016 để triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì Hồng Lĩnh đã nhất quán hành động. Bởi thế, Hồng Lĩnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi phương diện. Ngay từ lúc doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Hồng Lĩnh thì chính quyền thị xã cung cấp đầy đủ các tài liệu để nhà đầu tư có cơ sở lập dự án và đánh giá tính hiêu quả. Hơn nữa, thị xã Hồng Lĩnh luôn sánh bước cùng nhà đầu tư trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. 

  Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 tại TX. Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng

Trong quá trình doanh nghiệp triển khai dự án, Hồng Lĩnh tích cực hỗ trợ cho nhà đầu tư về công tác GPMB, thu hút và đào tạo nhân lực cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại. Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động và hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Đối với các dự án sử dụng nhiều công nhân, thị xã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền thông tin tuyển dụng. Chủ trì tổ chức các sàn giao dịch việc làm để giúp doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Về chính sách khuyến công, giai đoạn 2016-2020, thị xã đã hỗ trợ nguồn kinh phí 2,034 tỷ đồng cho 09 doanh nghiệp có các hoạt động đầu tư máy móc thiết bị mới, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thị xã Hồng Lĩnh luôn quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, mở rộng liên kết với các vùng kinh tế trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, thị xã đảm bảo môi trường chính trị và an ninh trật tự xã hội ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Vì thế, trong nhiệm kỳ 2016 -2020, trên địa bàn Hồng Lĩnh đã có 168 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn điều lệ đăng ký bình quân trên 7.0 tỷ đồng/doanh nghiệp và thu hút được 66 dự án mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.980 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hồng Lĩnh đã thu hút được một dự án 100% vốn nước ngoài, với tổng mức đầu tư là 15 triệu USD. Với thành quả trên, Hồng Lĩnh đã trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2021, Hồng Lĩnh thu hút được 2 dự án, với tổng vốn 608,8 tỷ đồng.

Hiện, Hồng Lĩnh đang tập trung quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu dân cư, nhằm tạo điều kiện cho người lao động được mua đất với giá hợp lý, để họ yên tâm lao động trong các nhà máy.

Doanh nghiệp – Đội ngũ tiên phong phát triển KT-XH…

Đến nay, trên địa bàn Hồng Lĩnh có hơn 400 doanh nghiệp và văn phòng, chi nhánh đại diện doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp của Hồng Lĩnh tiếp tục có những bước phát triển nhanh chóng cả về lượng và chất. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hồng Lĩnh, cụ thể:  

Thúc đẩy phát triển kinh tế: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,7%. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 47,03%, thương mại - dịch vụ 49,05%, nông – lâm - thủy sản 3,92%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động; Góp phần nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III, đến nay đã đạt 49/59 tiêu chí, tương đương 70,5/100 điểm; Đóng góp nguồn thu bền vững cho thị xã. Hiện nguồn thu từ thuế, phí ở các doanh nghiệp chiếm trên 70% cơ cấu thu ngân sách thị xã.

Ngoài ra, đội ngũ doanh nghiệp trên địa bàn Hồng Lĩnh luôn quan tâm công tác BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, phòng  chống cháy nổ cũng như các chế độ chính sách khác cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục thiên tai và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đô thị văn minh… 

  Cụm công nghiệp Trung Lương (TX.Hồng Lĩnh)

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội của Hồng Lĩnh đạt trên 4.640 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ trọng vốn đầu tư của doanh nghiệp tăng nhanh, đến năm 2020 chiếm 63,58%. Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình các hợp tác xã (HTX). Kinh tế tư nhân phát triển khá và đa dạng về ngành nghề. Hiện Hồng Lĩnh có trên 3.400 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 739,2 tỷ đồng. Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Các hoạt động tín dụng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, khang trang. Công tác chỉnh trang đô thị có bước đột phá. Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng các tiêu chí đô thị loại III đạt kết quả khá. Các tiêu chí đã đạt trước khi xây dựng Đề án được nâng cao chất lượng, không có tiêu chí giảm.

Coi vướng mắc của doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, HTX cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là việc làm hết sức cần thiết đối với các địa phương đang phát triển như Hồng Lĩnh. Trong những năm gần đây, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2020, Hồng Lĩnh có sức thu hút đầu tư mạnh so với các địa phương khác của Hà Tĩnh.

Trước kết quả đáng ghi nhận về công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương giai đoạn 2016 – 2020, trao đổi với PV Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Tôn Quang Ngọc – Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nhìn nhận: “Doanh nghiệp, HTX có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra vật chất, đóng góp phần lớn cho nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10 – NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo đó, dựa trên quan điểm nhất quán “Hồng Lĩnh cần doanh nghiệp. Hồng Lĩnh coi vướng mắc của doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền. Doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”. Với tinh thần trên, cấp ủy và chính quyền Hồng Lĩnh đã kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh”. 

  Ông Tôn Quang Ngọc - Phó chủ tịch UBND TX. Hồng Lĩnh đang trao đổi với PV Doanh nghiệp & Hội nhập về kết quả công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương

Qua thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, HTX thì nhất thiết phải tạo môi trường mà ở đó các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX có thể yên tâm tiến hành đầu tư, kinh doanh thuận lợi và hạn chế được những rủi ro không đáng có. Hồng Lĩnh trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, HTX. Nhờ vậy, Hồng Lĩnh đã thu hút được nhiều nguồn vốn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở vận dụng năng động, sáng tạo các cơ chế, chính sách, Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quản lý quy hoạch, lập quy hoạch và tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trạng đô thị. Cấp uỷ và chính quyền Hồng Lĩnh luôn cam kết và thực hiện việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn tất các TTHC cho doanhh nghiệp trong thời gian nhanh nhất. Do đó, nhiều dự án lớn đã được triển khai thực hiện như: Nâng cấp, mở rộng QL8A (đoạn nối QL1A cũ nối QL1A mới - đường Nguyễn Nghiễm); lát vỉa hè hai bên đường Nguyễn Ái Quốc và Quang Trung… Hơn nữa, Hồng Lĩnh đã huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư xây dựng trên 300 công trình chỉnh trang đô thị, các trục đường nội thị, hệ thống cấp nước, thoát nước, nâng cấp mạng lưới điện, hạ tầng thương mại - dịch vụ…nhằm đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nâng cao chất lương cuộc sống cho nhân dân. Nhiều dự án lớn do các doanh  nghiệp đầu tư đã và đang triển khai, hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá về phát triển kinh tế của Hồng Lĩnh trong thời gian tới, như: Nhà máy sợi của Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, Nhà máy sợi của Công ty CP Sợi Tín, Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS; hạ tầng CCN Cổng Khánh 1,2; hạ tầng Khu dân cư 6,7 phường Đậu Liêu; Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh của Công ty CP sợi Nghệ Tĩnh…

  Phối cảnh Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh  (TX. Hồng Lĩnh) với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng

Trong nhiệm kỳ này, Hồng Lĩnh đã quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại III. Vì vậy, đây là một giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và hội nhập sâu rộng của Hồng Lĩnh. Thị xã xác định doanh nghiệp chính là lực lượng nòng cốt đối với sự phát triển của Hồng Lĩnh trong thời gian tới. Năm 2021 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm (2021-2025), nhưng cũng là năm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bởi thế, Hồng Lĩnh tập trung và nỗ lực hỗ trợ, phát triển đội ngũ doanh nghiệp vững mạnh và thu hút đầu tư có hiệu quả. Qua đó, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin rằng, với sự đồng hành của cấp uỷ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp Hồng Lĩnh đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngày càng lớn mạnh và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Văn Cương

Tin liên quan