Hội thảo khoa học “Hướng tới hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”

16:17 13/06/2024

Sự kiện với sự hợp tác giữa Chi hội Luật gia và Khoa Luật của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-TP. HCM, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia pháp lý, nhà khoa học và các nhân viên thực tiễn từ nhiều cơ quan tư pháp và tổ chức luật pháp.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Lê Vũ Nam cám ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo trong việc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Ban tổ chức hội thảo
Ban tổ chức hội thảo.

Các phiên tham luận đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm đề xuất bãi bỏ thẩm quyền thu thập chứng cứ của tòa án, kiến nghị sửa đổi về đại diện trong các vụ kiện, và cải thiện quy định khởi kiện cho các nhóm dễ bị tổn thương. Mỗi tham luận đều mang lại cái nhìn sâu sắc và đề xuất cụ thể để cải thiện hệ thống tư pháp dân sự.

Toàn cảnh buổi hội thảo
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại phiên tham luận thứ hai, Thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà trình bày về kiến nghị sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết, trừ các quy định về thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Bộ luật Lao động năm 2019, pháp luật tố tụng dân sự tại Việt Nam chưa có quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tập thể và đại diện theo pháp luật trong vụ kiện tập thể. Thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, cần phải xây dựng quy định pháp luật tố tụng về thủ tục giải quyết các vụ kiện tập thể, đầu tiên phải ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng dân sự về phương thức đại diện đặc biệt này. Trước mắt xây dựng trình tự, thủ tục đại diện cho các tranh chấp điển hình như chứng khoán, tiêu dùng, môi trường.

Thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng, Phó chánh án Tòa án nhân dân Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà
Thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.

Hội thảo cũng đã thu hút hơn 30 bài viết đóng góp, và các ý kiến từ các đại biểu sẽ được biên tập và xuất bản, góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho pháp luật Việt Nam. Sự thành công của hội thảo là kết quả của sự hợp tác giữa ban tổ chức, các nhà tài trợ và khách mời, đồng thời cũng là bằng chứng cho sự ứng dụng cao của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 trong thực tiễn. Chi hội Luật gia kỳ vọng rằng, kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ sẽ thúc đẩy sự phát triển của pháp luật tố tụng dân sự tại Việt Nam.

Các đại biểu, luật gia chụp hình lưu niệm
Các đại biểu, luật gia chụp hình lưu niệm.

Hoàng Gia
Tags: