Hoàng Anh Gia Lai giảm sở hữu tại HAGL Agrico xuống còn 11,43%

DNHN - Tính từ đầu năm, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã bán ra 203 triệu cổ phần HNG, giảm sở hữu từ mức gần 30% xuống 11,43% nếu hoàn tất đợt chào bán mới nhất này.

Mới đây Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã đăng ký bán ra cổ phần tại HAGL Agrico (HNG) với số lượng dự kiến là 51,5 triệu cổ phiếu HNG. Tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 16,07% xuống còn 11,43% vốn (tương đương 126,7 triệu cổ phiếu).

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính.

Trước đó, HAG vừa hoàn tất thương vụ bán thỏa thuận gần 80 triệu cổ phiếu HNG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 258 triệu cổ phiếu (23,28% vốn) xuống còn 178 triệu cổ phiếu (16,07% vốn). Thời gian giao dịch từ ngày 7/5 - 5/6/2021. Giá trị HAG thu về tính theo mệnh giá vào mức 800 tỷ đồng, mục đích Công ty sử dụng tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank. 

Hoàng Anh Gia Lai giảm sở hữu tại HAGL Agrico xuống còn 11,43%
Hoàng Anh Gia Lai giảm sở hữu tại HAGL Agrico xuống còn 11,43%.

Quyết liệt tái cơ cấu nợ, HAG liên tục bán ra cổ phần tại HNG. Ghi nhận từ đầu năm, HAG đã bán ra 203 triệu cổ phần HNG, giảm sở hữu từ mức gần 30% xuống 11,43% nếu hoàn tất đợt chào bán mới nhất này.

HĐQT HNGb cũng vừa thông qua Nghị quyết về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Số tiền thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn và dài hạn với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan. Đối tượng chào bán là Thagrico (Thadi cũ).

Ngày 8/1/2021 HNG đã tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua việc phát hành cổ phiếu với mục đích: Hoán đổi các khoản nợ 5.500 tỷ đồng với Thagrico; Thanh toán các khoản nợ đến hạn 1.914 tỷ đồng, trong đó nợ với các công ty liên quan của HAG là 703 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan