Hoàn thiện mạng lưới giao thông cho Khu kinh tế Vũng Áng

22:05 19/06/2022

Đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng xây dựng nền đường rộng 23m, lòng đường rộng 15m, hai bên hành lang vỉa hè mỗi bên 4m.

Dự án đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng; được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh.

Công trình thuộc dự án nhóm B, có tổng chiều dài 9,103 km; điểm đầu đấu nối với Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh tại Km 760+00 (P) thuộc TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, điểm cuối đấu nối với Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh tại Km 583+510 (P) thuộc TDP Hoành Nam, phường Kỳ Liên.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông cho Khu kinh tế Vũng Áng
Hoàn thiện mạng lưới giao thông cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng xây dựng nền đường rộng 23m, lòng đường rộng 15m, hai bên hành lang vỉa hè mỗi bên 4m.

Dự án đi qua 4 phường của TX Kỳ Anh, gồm: Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh và Kỳ Trinh. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025; hình thức đầu tư của dự án là xây dựng mới.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác họp dân, cắm mốc GPMB, tiến tới sẽ hoàn thành các công tác đo vẽ bản đồ địa chính để thực hiện dự án.

Được biết, dự án đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng nằm trong danh mục 18 dự án được phê duyệt đầu tư tại “Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc danh mục dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025” được thông qua tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

PV