Hòa Bình: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

10:26 11/08/2022

Đó là nội dung chính tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Hòa Bình diễn ra vào chiều 10/8 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chủ trì

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh kết luận cuộc họp.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022. Tính đến ngày 31/7, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh được 1.633,5 tỷ đồng, đạt 41% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 34% so với số kế hoạch UBND tỉnh giao; thu NSNN ước đạt 3.059,1 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí đạt kết quả tốt, nhưng thu từ đất còn thấp.

Việc triển khai các dự án trọng điểm được quan tâm thực hiện. Trong đó, nhiều dự án đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhất là công tác  (Giải phóng mặt bằng) GPMB để dự kiến khởi công trong quý III, quý IV. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn chậm. Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn. Việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm... 

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về thu hút đầu tư, GPMB các dự án đầu tư và các dự án tạo nguồn thu...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. Bên cạnh đó, các đại biểu đã cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình và thống nhất với việc ban hành Kế hoạch di dời cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; việc phân bổ, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo sở, ngành chức năng sớm tham mưu với tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học và gửi xin ý kiến các tỉnh nhằm hoàn chỉnh xây dựng Quy hoạch tỉnh. Chú trọng các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022. Các cấp, ngành không được lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác khải giảng năm học mới. Chủ động rà soát nhiệm vụ QLNN của từng ngành, nhất là công tác quản lý đất đai, quy hoạch, nếu có khiếm khuyết phải chấn chỉnh ngay.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình