Hòa Bình: Năm 2022, phấn đấu thứ hạng chỉ số PCI tăng 3 bậc

DNHN - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh vừa ký Quyết định số 117/QĐ-UBND, ngày 20/1, ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022.

 

Phòng Đăng ký kinh doanh (sở KH&ĐT) tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch
Phòng Đăng ký kinh doanh (sở KH&ĐT) tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. 

UBND tỉnh đặt ra mục tiêu: Năm 2022, thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh tăng 3 bậc, thuộc nhóm điều hành khá; các chỉ số thành phần PCI đều được cải thiện tăng điểm số và thứ hạng tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2021. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra nhằm thực hiện đạt mục tiêu. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số thành phần PCI; cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với những chỉ tiêu nhỏ của chỉ số thành phần PCI...

Người đứng đầu các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (MTĐTKD) theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Năng động, gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; chịu trách nhiệm nếu cán bộ thuộc quyền quản lý gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu, ảnh hưởng xấu đến MTĐTKD, gây mất niềm tin của doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT). Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, DN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện MTĐTKD. Xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chuyển tư duy từ "cho phép”, "cấp phép” sang tư duy "phục vụ”...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp tỉnh giai đoạn2021 - 2025; rà soát điều chỉnh quy hoạch SDĐ cấp huyện cho phù hợp với quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục Đăng ký sở hữu và chuyển nhượng tài sản; xây dựng kế hoạch số hóa và lữu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác, sử dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai…

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND, ngày 9/10/2020 của UBND tỉnh…Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 6/12/2021 của Chính phủ; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1/6/2022; tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố từ ngày 1/12/2022…    

Rà soát, hoàn thiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các huyện, thành phố và sở, ngành; định kỳ hàng năm thực hiện khảo sát, đánh giá của các DN, NĐT đối với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các TTHC liên quan đến DN, NĐT…

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Bài liên quan