Hòa Bình: Năm 2021, cấp phép 44 dự án đầu tư trong nước

11:39 20/12/2021

Năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 44 dự án đầu tư trong nước được cấp mới, vốn đăng ký trên 35.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư triển khai xây dựng cơ sỏ hạ tầng Khu công nghiệp Mông Hóa (TP Hòa Bình)
Nhà đầu tư triển khai xây dựng cơ sỏ hạ tầng Khu công nghiệp Mông Hóa (TP Hòa Bình). 

Năm 2021 là năm tiếp theo nền kinh tế trong nước cũng như của tỉnh Hòa Bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tác động trực tiếp đến hoạt động thu hút đầu tư và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời có những chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng hành của người dân, cộng doanh nghiệp. Theo đó, số dự án đăng ký đầu tư tăng mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký. Cụ thể năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 44 dự án đầu tư trong nước được cấp mới, vốn đăng ký  trên 35.000 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 646 dự án còn hiệu lực hoạt động; trong đó có 39 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 616,32 triệu USD và 607 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 108.100 tỷ đồng. Trong đó, có 442 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng), chiếm khoảng 68% tổng số dự án; 149 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 23% tổng số dự án và 55 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình