Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đã vận hành

16:39 26/05/2022

Bộ Công Thương cho biết, Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đã chính thức vận hành từ ngày 20/5.

Hệ thống này được xây dựng và vận hành nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tiết cung cầu mặt hàng xăng dầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Theo Bộ Công Thương, việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia được chia làm các giai đoạn khác nhau. Trong đó, ở giai đoạn đầu, từ ngày 20/5/2022, thực hiện áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu với các yêu cầu hệ thống ở mức cơ bản, phù hợp để phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương.

 Sau 3 tháng, hệ thống sẽ được hoàn thiện có khả năng thực hiện quản lý trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu với các yêu cầu chi tiết và tiêu chí cao hơn giai đoạn đầu.

Hiện Bộ Công Thương đã khởi tạo tài khoản cho toàn bộ các thương nhân trong giai đoạn 1 gồm: 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, hệ thống cũng cập nhật một số báo cáo cho thương nhân sản xuất, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.

Hệ thống này sẽ vừa vận hành, vừa kiểm thử, thường xuyên có sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Thông tin và Truyền thông để rà soát sửa lỗi, bổ sung tính năng theo yêu cầu quản lý Nhà nước.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia có đường dẫn tại http://quanlyxangdau.moit.gov.vn.

P.V